Zmiana organizacji ruchu pojazdów na Rynku Elizówka

                                           Szanowni Państwo,                                                          

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2019 roku (środa) nastąpi zmiana organizacji ruchu pojazdów na terenie Rynku Elizówka. W tym dniu od godz. 8.00 zostanie otwarty wyjazd z terenu rynku hurtowego, poprzez główną bramę, skrajnym pasem jezdni (pas od strony budynku administracyjnego). Obecnie funkcjonujący wyjazd z terenu rynku hurtowego zostanie zamknięty w czwartek tj.14 lutego 2019 roku o godz. 24.00 i od dnia 15 lutego 2019 roku wyjazd z terenu rynku będzie się odbywał wyłącznie główną bramę wjazdową.

Informujemy, że od dnia 14 lutego 2019 roku będą wydawane karty wjazdowe. Zasady wydawania kart wjazdowych są zawarte w Cenniku za wjazd i korzystanie z powierzchni handlowych urządzeń i infrastruktury Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel 81 756 81 06 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.  

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95