Get Adobe Flash player
Today: Friday, May 6, 2016
Name-day: Judyta, Jan, Jurand

Main Page

Zaproszenie na Konferencję WUWM 2016

"Rynki Żywności: Ewolucja w czasach zmian" 

 

Drodzy Państwo

Z wielką przyjemnością zapraszamy wszystkich zainteresowanych specjalistów  do udziału w konferencji WUWM (Światowe Stowarzyszenie Rynków Hurtowych), która odbędzie się w Lublinie w dniach od 18 do 20 maja 2016 r.

Konferencja jest organizowana przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce, we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskie Rynki Hurtowe.

Główny temat konferencji to "Rynki Żywności: Ewolucja w czasach zmian"

 Mamy nadzieję, że Konferencja będzie dla uczestników platformą  do omówienia aktualnej sytuacji, wyzwań i osiągnięć Rynków Hurtowych oraz wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk . Co więcej, mamy nadzieję, że dyskusje będą obejmować głównie praktyczne wskazówki. 

Mamy  nadzieję, że przyjmiecie Państwo zaproszenie do udziału w Konferencji  WUWM 2016  w Lublinie. Wierzymy, że ta konferencja będzie okazją dla każdego uczestnika, aby zaprezentować swoje pomysły, podzielić się swoim doświadczeniem oraz  nawiązać owocną współpracę  gospodarczą.

Wszelkie informacje na temat rejestracji oraz uczestnictwa w konferencji WUWM 2016 znajdziecie Państwo na stronie:

www.wuwmconference.org

 

Czekamy na Państwa podczas tego  ważnego wydarzenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrzej Ryl 
Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce, uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 maja 2016 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna w Elizówce 65 k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Określenie liczebności Rady Nadzorczej.

6. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.

8. Dyskusja i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

"Pokochaj Swój Rynek Hurtowy"

 

W dniach 23.04-31.05.2016 roku Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce weźmie udział w kampanii “Pokochaj Swój Rynek Hurtowy". Celem tego przedsięwzięcia, w którym bierze udział ponad 20 krajów z całego świata jest podkreślenie różnorodności oraz wysokiej jakości produktów dostępnych na rynkach hurtowych. Akcja skierowana jest do firm i przedsiębiorców, którzy zaopatrują się na rynkach hurtowych ale również do konsumentów detalicznych w celu poszerzenia ich wiedzy na temat produktów regionalnych dostępnych na Rynkach Hurtowych oraz w celu kreowania świadomych wyborów konsumenckich.

 

Na czas trwania kampanii Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce zaplanował szereg atrakcji i niespodzianek.
Poprzez kampanię „Pokochaj Swój Rynek Hurtowy” chcemy zwrócić uwagę na rolę rynków hurtowych i detalicznych w danym regionie, pokazać partnerstwo pomiędzy rynkiem hurtowym a detalicznym, zaprezentować porady i przepisy związane z produktami oferowanymi za pośrednictwem Rynku Elizówka, zachęcać konsumentów do sięgania po nie, dążyć do minimalizowania strat żywności oraz zmniejszania ilości odpadów żywnościowych na rynkach.


Harmonogram Kampanii "Pokochaj Swój Rynek Hurtowy":


23-24.04.2016 Pokazy Florystyczne "Wiła wianki..."
25.04.2016 Warsztaty Florystyczne "Wianki oraz ozdoby komunijne i ślubne"
25.04.2016 Warsztaty Edukacyjne 80-ciu uczniów z Rudki Kozłowieckiej pt."Elizówka dla Zdrówka"
26.04.2016 Warsztaty Edukacyjne 40-stu przedszkolaków z Przedszkola "Entliczek Pętliczek" pt. "Elizówka dla Zdrówka"

26-27.04.2016 Dni Marchewki w Międzynarodowych Szkołach Paderewski w Lublinie
01-31.05.2016 Kampania Na Lubelskim Rowerze Miejskim "Koszyk z Elizówki" promująca regionalne produkty dostępne na Rynku Elizówka
14-15.05.2016 Towarzyskie Zawody Wędkarskie Top Fishing Elizówka CUP 2016 na jeziorze Firlej

30.05.2016 Warsztaty Florystyczne i Kulinarne "Pokochaj Lato w smaku i kolorze"
Dni Otwarte Elizówki koniec Maja 2016 r.

 

Zapraszamy Serdecznie

Pokochaj Swój Rynek Hurtowy

Health promotion

program1
program2
program3
program4