Get Adobe Flash player
Today: Monday, April 21, 2014
Name-day: Anzelm, Bartosz, Feliks

Main Page

Konferencja_EKSPORT Przyszłe kierunki rozwoju

   W dniu 7 kwietnia 2014 roku na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce odbyła się konferencja naukowa pn. EKSPORT - PRZYSZŁE KIERUNKI ROZWOJU. Organizatorami Konferencji byli: Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Stowarzyszenie Eksporterów polskich oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Skarbu Państwa RP - Włodzimierz Karpiński oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki.Swoją obecnością Konferencję zaszczycili: przedstawiciele parlamentu, ambasad, władze wojewódzkie i samorządowe oraz liczni przedstawiciele środowisk naukowych, biznesowych i mediów.

   Oficjalnego rozpoczęcia Konferencji dokonał Pan dr Ryszard Nowak - Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce, który w swoim wystąpieniu przybliżył sylwetkę zarządzanej przez siebie Spółki, w kontekście kierunków i możliwości jej dalszego rozwoju w oparciu o kluczowe zagadnienie, jakim jest szeroko omawiany handel zagraniczny.

Read more...

The Brand Lubelskie

The Brand Lubelskie –the trade center Elizówka in the One of the Best group of Lubelszczyzna Company.

In 11 February 2012 During the ceremonial Gala there was selected the Vi edition of the programme The Regional Brand “Lubelskie”.

The Lubelski Wholesale S.A.in Elizówka was awarded the distinction and included to the group of Laureate received Certificate “Brand Lubelskie”.

Read more...

Keep the Youth, Eat the Tomatoes

The summer-autumn period are plenty of the fruits and vegetables which are the reigning on ours tables. Indisputable favorite in this time is tomato, which was probably transported to Poland through the queen Bona. Until this time the tomato is ours favorite vegetables become a component a lot of ours cuisine.

In nowadays a tomato is very important because it is a source of health and good taste.

 

Read more...

Health promotion

program1
program2
program3
program4