Get Adobe Flash player
Today: Monday, August 3, 2015
Name-day: Lidia, Augustyn, Nikodem

Main Page

Oferta pracy - specjalista handlowiec

Lubelski Rynek Hurtowy

  Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówce k. Lublina,

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, tel. (081) 756 39 30, poszukuje pracowników na stanowisko:

 

Specjalisty handlowca (z doświadczeniem w handlu zagranicznym)

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (preferowane: handel zagraniczny, zarządzanie i marketing),

- min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w handlu zagranicznym owocami, warzywami, art. spożywczymi lub innymi artykułami (prowadzenie handlu wyłącznie na zasadzie pośrednictwa),

- biegła znajomość języka angielskiego (mile widziana znajomość drugiego języka obcego).

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać e-mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Dokumenty można złożyć osobiście lub pocztą na adres: Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, w terminie do 7 sierpnia 2015 r.

Read more...

Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. Pan dr Ryszard Nowak został odznaczony medalem oraz dyplomem za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej

We wtorek, 2 czerwca 2015 roku podczas Gali Finałowej Programu Promocji Firm i Gmin „Business Excellence” organizowanej przez Lubelski Klub Biznesu, Pan Dr Ryszard Nowak - Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. został uhonorowany dyplomem oraz odznaczony odznaką honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej.

Read more...

Ogłoszenie o zwołaniu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

 

Ogłoszenie o zwołaniu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

 

Pamiątkowy medal dla dr Ryszarda Nowaka – Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.,

Organizatorzy XXII Międzynarodowego Biegu Solidarności Lubelski Lipiec 1980 oraz II Półmaratonu Solidarności uhonorowali

dr Ryszarda Nowaka – Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.,

pamiątkowym medalem, z wyrazami wdzięczności, za wsparcie tego wydarzenia. Bieg, organizowany co roku dla uczczenia wydarzeń "Lubelskiego Lipca '80", wpisał się już na stałe w kalendarz imprez organizowanych w mieście Lublin. To wydarzenie sportowe służy popularyzacji biegów masowych, jako ogólnodostępnej, rodzinnej formy rekreacji.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

                                                                  Załącznik nr 1

do Uchwały Zarządu nr 26/2015

z 20.03.2015 r.

 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 maja 2015 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna w Elizówce 65 k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść aktualnych postanowień i treść proponowanych zmian Statutu:

 

Read more...

Health promotion

program1
program2
program3
program4