Ogłoszenia

Ogłoszenie - ZWZ - 24.06.2024 - przerwa do 17.07.2024 do g. 11:00

W dniu 24 czerwca 2024 r. po przyjęciu porządku obrad, ogłoszono przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 17 lipca 2024 r. do godz. 11. ...

więcej

Ogłoszenie NWZ - 10.08.2022

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będzie wyłożona...

więcej

Ogłoszenie NWZ - 23.06.2022

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgrom...

więcej

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95