Oferta na wynajem boksu

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH  NA WYNAJEM

BOKSÓW NR 7 i 8

W HALI „G”

LUBESKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn, zaprasza do składania ofert cenowych na wynajem boksów nr 7 i 8  zlokalizowanych w

hali „G” o każdy o powierzchni 288,00 m2.

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty na wynajem przedmiotowych  boksów, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Oferta na wynajem boksu nr 7 na Hali „G”, „Oferta na wynajem boksu nr 8 na Hali „G”

w sekretariacie Spółki adres jak wyżej do dnia

 3 LUTEGO 2023 roku do godziny 12.00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Złożona oferta powinna zwierać:

  • dane  oferenta tj. oznaczenie firmy, siedziba, prawna forma działania
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
  • cenę jednostkową najmu powierzchni w PLN netto za 1m2 (wartość wyrażona cyfrowo i słownie)
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego.
  • należycie sporządzone pełnomocnictwo do sporządzenia, przedstawienia oferty i zawarcia umowy dla osób podpisujących ofertę, jeżeli nie jest to osoba wymieniona w rejestrze.

Oferta musi być podpisana i parafowana przez Oferenta lub należycie upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

Kryterium wyboru najlepszej oferty: najwyższa zaoferowana przez oferenta cena wynajmu powierzchni boksu.

Cena minimalna wynajmu powierzchni zgodnie z obowiązującym cennikiem LRH S.A.  wynosi:  29,00 zł netto za m2

 

Termin podpisania umowy: do 7 lutego 2023 roku.

Termin wynajmu boksu: od 1 kwietnia 2023 roku.

Rodzaj umowy:  na czas nieokreślony.

Wzór umowy do wglądu w Biurze Obsługi Klienta LRH S.A.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielą  pracownicy Biura Obsługi Klienta Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce  tel.  81 756 81 06,  e-mail: bok@elizowka.pl

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95

mini logo
nasz facebook
Copyright © Giełda Elizówka - 2016. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij