Harmonogram odbioru odpadów - grudzień 2022

W grudniu 2021 roku odbiory odpadów komunalnych oraz bio odbędą się w następujących terminach:

Odpady z frakcji szkło oraz opakowania z drewna będą odbierane na zgłoszenie telefoniczne: 609 507 068.

W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na odbiór odpadów prosze o kontakt: 609 507 068.

Aby pojemniki zostały opróżnione zobowiązani są Państwo do pozostawienia otwartych kłódek

w wyżej wymienionych godzinach.

Pojemniki z zamkniętymi kłódkami nie będą opróżniane.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95