Kontakt

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6
21-003 Ciecierzyn, Polska

Zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie,
IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Świdniku

Ujawniona w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr 0000047934

NIP 712-10-20-809

Wysokość kapitału zakładowego: 59 015 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 58 581 875 zł

Pracą Spółki kieruje:

Zarząd

  • Paweł Pikula - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu - Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż administratorem danych jest Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług.  Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a także w indywidualnych przypadkach po jej zakończeniu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: rodo@elizowka.pl lub listownie na adres: Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o RODO. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym.

Dane kontaktowe:

Sekretariat
E-mail: info@elizowka.pl 
Telefon: +48 81 756 39 30
Faks: +48 81 756 39 31

Biuro Obsługi Klienta
E-mail: bok@elizowka.pl   
Telefon: +48 81 756 81 06

Marketing
E-mail: marketing@elizowka.pl   
Telefon: +48 81 756 39 30

 

 

Masz pytania? Napisz do nas

Trwa wysyłanie zgłoszenia. Proszę czekać...

Wiadomość wysłana pomyślnie.

Sprawdź poprawność formularza.

Jak do nas trafić

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95