Postępowanie ofertowe - system kontroli wjazdów i wyjazdów

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. informuje o wydłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu ofertowym

na zaprojektowanie i wykonanie systemu kontroli wjazdów i wyjazdów pojazdów na teren Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce.

Zgodnie z powyższym ulega zmianie ( wydłużeniu) termin składania ofert z dnia 15 lutego 2018 roku na dzień 28 lutego 2018 roku do godziny 12.00.

Ponadto ulegają zmianie następujące terminy zawarte w specyfikacji :

-termin rozpatrzenia ofert z dnia  28 lutego  2018  na dzień 30 marca 2018 roku.

- termin podpisana umowy  z dnia 15 marca 2017 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku.

-termin wykonania przedmiotu zamówienia z dnia 30 lipca 2018 roku na dzień 15 września 2018 roku.

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce 65, 21-003 Ciecierzyn; e-mail: info@elizowka.pl ogłasza postępowanie ofertowe na:

 

zaprojektowanie i wykonanie systemu  kontroli wjazdów
i wyjazdów pojazdów na teren

Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce.

 

Dane niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu dostępne są drogą elektroniczną, po przesłaniu zapytania na adres e-mail: techniczny@elizowka.pl

 

Termin i miejsce składania ofert:

28 lutego 2018 r. do godz. 12:00

w siedzibie Spółki, adres jak wyżej lub e-mail, na adres: techniczny@elizowka.pl

 

Informacji  szczegółowych w powyższej sprawie udziela

Janusz Maziarz tel. 601 334 793.

e-mail: techniczny@elizowka.pl

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95