Odwołanie postępowania ofertowego na udzielenie kredytu inwestycyjnego - Postępowanie ofertowe na udzielenie Kredytu Inwestycyjnego

ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO

 

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. informuje, że postępowanie ofertowe na udzielenie Spółce kredytu inwestycyjnego (z terminem składania ofert do 30 września 2022 r.) zostało odwołane.

 

 

Postępowanie ofertowe na udzielenie

Kredytu Inwestycyjnego

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Elizówce 65,  21-003 Ciecierzyn ogłasza postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego – inwestycyjnego – w wysokości do 6 228 000 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie i refinansowanie inwestycji pod nazwą Hala kwiatowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Oferty, w sposób określony w zapytaniu ofertowym, należy składać do dnia 30 września 2022 roku do godz. 12.00 w Sekretariacie LRH S.A. w Elizówce.

Podmioty zainteresowane proszone są o kontakt w celu otrzymania dokumentów ofertowych.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Tulej, tel. 509 921 442, e-mail: ksiegowosc@elizowka.pl.

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95