Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z PKD;
 2. Badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z PKD;
 3. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - 77.31.Z PKD;
 4. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z PKD;
 5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z PKD;
 6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z PKD;
 7. Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z PKD;
 8. Działalność związana z pakowaniem - 82.92.Z PKD;
 9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z PKD;
 10. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - 46.21.Z PKD;
 11. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin - 46.22.Z PKD;
 12. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - 46.31.Z PKD;
 13. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa - 46.32.Z PKD;
 14. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych - 46.33.Z PKD;
 15. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych - 46.34.A PKD;
 16. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - 46.34.B PKD;     
 17. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych - 46.35.Z PKD;
 18. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich - 46.36.Z PKD;
 19. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw - 46.37.Z PKD;
 20. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki - 46.38.Z PKD;
 21. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.39.Z PKD;
 22. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia - 46.61.Z PKD;
 23. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - 46.69.Z PKD;
 24. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - 46.75.Z PKD;
 25. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B PKD;
 26. Produkcja soków z owoców i warzyw - 10.32.Z PKD;
 27. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - 10.39.Z PKD;
 28. Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z PKD;
 29. Dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z PKD;
 30. Handel energią elektryczną - 35.14.Z PKD;
 31. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z PKD;
 32. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z PKD;
 33. Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt - 46.23.Z PKD;
 34. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - 46.42.Z PKD;
 35. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - 46.43.Z PKD;
 36. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - 46.45.Z PKD;
 37. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - 46.46.Z PKD;
 38. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego - 46.47.Z PKD;
 39. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z PKD;
 40. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.74.Z PKD;
 41. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z PKD;
 42. Transport drogowy towarów - 49.41.Z PKD;
 43. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z PKD;
 44. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z PKD;
 45. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B PKD.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95