III Wschodnie Forum Samorządowo - Gospodarcze w Tomaszowie Lubelskim

6 października 2017 r. w Centrum Edukacyjno- Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim odbyło się III Wschodnie Forum Samorządowo- Gospodarcze. Tematem przewodnim forum były "Narzędzia współpracy transgranicznej i rozwoju gospodarczego Polski i Ukrainy”.

Pan Andrzej Ryl - Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. został zaproszony do udziału w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Doświadczenia polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą poza granicami kraju”.

W forum uczestniczyli także: Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Wasyl Pavlyuk- Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Senator RP Jerzy Chróścikowski, Jan Kowalczyk- Starosta Tomaszowski, ks. prof dr.hab. Antoni Dębiński- Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Agnieszka Gąsior – Mazur Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu, przedstawiciele Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju, Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, delegacje samorządów i uczelni z Ukrainy oraz Rejonu Żabinkowskiego z Białorusi.

W trakcie forum odbyły się prezentacje i panele dyskusyjne:

1. Wsparcie współpracy terytorialnej- prezentacja Programu Polska -Białoruś-Ukraina jako szansy rozwoju współpracy transgranicznej.
2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw impulsem rozwoju gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw Polski Wschodniej.
3. Problemy współpracy transgranicznej- co nas łączy , co nas dzieli?
4. Transfer wiedzy z nauki do biznesu- dyskusja otwarta z udziałem przedstawicieli Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów.

Forum odbyło się pod patronatem Ministra Rozwoju, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego. Partnerem merytoryczny forum był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego i Roztoczański Park Narodowy.

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Elizówka, ul. Szafranowa 6 , 21-003 Ciecierzyn, Polska
info@elizowka.pl

Sekretariat: tel. +48 81 756 39 30, fax. 81 756 39 31
Biuro Obsługi Klienta tel. +48 81 756 81 06
Zespół służb porządkowych: tel. +48 81 756 83 08
Księgowość tel. +48  81 756 39 34
Kadry i akcjonariat tel. +48 81 756 39 35
Marketing tel. +48 81 756 83 08
Zintegrowany System Zarządzania Jakością tel. +48 81 756 83 08
Inspektorzy tel. +48 81 756 82 95